69 nu vot

Sejarah berdirinya kerajaan arab saudi secara lengkap

Pangeran kerajaan arab saudi

...pada saat ini merupakan sebuah kerajaan bani Sa’udiyah yang dirintis oleh Abdul Aziz As-Sa’ud atau yang lebih dikenal dengan Ibn Saud setelah Ia menaklukan Riyadh. Ibnu Sa’ud merupakan seorang pemimpin...

Sejarah asal usul tari panji semirang bali

Pertunjukan tari panji semirang

...mencari kekasihnya Raden Panji Inu Kertapati. Tari ini termasuk tari putra halus biasanya ditarikan oleh penari putri. Latar belakang tari panji semirang Panji Semirang adalah sebuah nama dari Galuh Candrakirana...

Asal usul dan teori nenek moyang bangsa indonesia

Peta penyebaran nenek moyang indonesia

...mereka berdua adalah : Ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di kawasan Asia Tengah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa telah tejadi migrasi...

Sejarah dan latar belakang berdirinya NU atau nahdlatul ulama

Logo nahdlatul ulama

...implementasikan dalam khittah NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran islam menurut...

Sejarah dan penyebab kemunduran kerajaan majapahit

Letak kerajaan majapahit

...Letak kerajaan majapahit Asal usul runtuhnya kerajaan majapahit – Kehancuran Kerajaan Majapahit, yang di sertai tumbuhnya negara-negara Islam di Bumi Nusantara, menyimpan banyak sekali fakta sejarah yang sangat menarik...

Asal usul dan fakta mengenai batu hajar aswad ka’bah

Foto batu hajar aswad

...tersebut akhirnya berubah jadi hitam. Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Hajar aswad turun dari surga padahal batu tersebut begitu putih lebih...

Sejarah perkembangan masuknya agama islam di indonesia

Penyebar agama islam indonesia

...Penyebar agama islam indonesia Asal usul masuknya islam di indonesia – Sejarah mencatat, kepulauan-kepulauan Nusantara merupakan daerah yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Hal tersebut membuat banyak...

Sejarah penyebaran agama islam walisongo di indonesia

Poster walisongo

...Era Walisongo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Budha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang...

Asal mula dan latar belakang penjajahan belanda di indonesia

Belanda menjajah pada tahun

...selanjutnya berduyun – duyun orang – orang Belanda berlayar ke Nusantara. Pada tahun 1598 tercatat sebanyak 22 kapal baik milik perorangan maupun perserikatan dagang dari Belanda melakukan pelayaran ke Indonesia....

Nama dan gambar senjata tradisonal 34 provinsi indonesia

Senjata tradisional suku indonesia

...Bangka Belitung sebetulnya memiliki beragam jenis senjata tradisional, hanya saja yang paling dikenal di kancah Nusantara adalah senjata yang bernama Siwar Panjang. Siwar Panjang adalah sebuah pedang lurus, rata, pipih...